Certificeringscommissie

Deze onafhankelijke commissie bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf personen. Dit zijn experts vanuit universiteiten, hogescholen, bedrijfsleven en/of vakverenigingen. De leden worden op persoonlijke titel benaderd door het bestuur van de Vereniging NLT. Gestreefd wordt naar een evenwichtige vertegenwoordiging van expertise uit de vakgebieden aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. De commisie bestaat op dit moment uit:

Harrie Eijkelhof (voorzitter, natuurkunde)
Nelleke den Braber (wiskunde)
Fer Coenders (scheikunde)
Menno Straatsma (aardrijkskunde)
Fred Wiegant (biologie)

 

voorzitter Harrie Eijkelhof, Ange Taminiau, Klaas Beute en Adrienne Vreugde met certificaat voor module Van Gogh onder de Loep.

De rol van de certificeringscommissie

De taak van de certificeringscommissie is het certificeren, decertificeren of hercertificeren van modules op grond van beschikbare criteria, liggende adviezen en beschreven testervaringen. De certificeringscommissie heeft daarbij de beschikking over de documenten vanuit de auteurs, de modulecommissie, (test)scholen, externe experts en Bureau nlt. 
Eén keer per jaar (tijdens de nlt-conferentie) worden de auteurs van de gecertificeerde modules in het zonnetje gezet door een vertegenwoordiger van de certificeringscommissie. 

Bij de overleggen van deze commissie schuiven ook een vertegenwoordiger uit de modulecommissie en van Bureau nlt aan. Deze twee zijn aanwezig om toelichting te geven op het ontwikkeltraject en de opgeleverde producten en zijn geen lid van de certificeringscommissie.