Bestuur

Het bestuur van vereniging NLT bestaat uit acht leden: 

voorzitter: Pieter Hogenbirk
secretaris: Rian Janssen
penningmeester: Berenice Michels
leden: Bert Schroën, Leo Spelt, Albert Noord, Bert Kozijn en Wilko van Loon.

Het bestuur is bereikbaar via info@betavak-nlt.nl

Van links naar rechts op de foto: Hans Schapenk, Rian Janssen, Bert Schroën, Pieter Hogenbirk, Leo Spelt en Berenice Michels. Sebastiaan Smit en Wilko van Loon ontbreken op deze foto.

Pieter Hogenbirk  Voormalig rector van het Helen Parkhurst in Almere
Pieter is fysicus en begonnen als leraar en curriculumontwikkelaar natuurkunde. In die tijd was hij al voorstander van een meer integratieve benadering van de bètavakken. Hierna vooral betrokken bij de vernieuwing van het onderwijs als projectleider ICT, procesmanager “Investeren in Voorsprong” en inspecteur VO. De laatste jaren was hij rector van een VO-school in Almere met een bèta-profiel.

Rian Janssen  Voorzitter vaksectie NLT van de NVON
Rian heeft scheikunde gestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daarna is ze als eerstegraads docent werkzaam geweest in het MBO (laboratoriumtechniek) en in het VO (Canisius College Nijmegen). Momenteel is ze werkzaam als docentopleider natuur- en scheikunde (HAN). Sinds de start van het vak nlt was ze actief als teamleider nlt op school en binnen de sectie nlt van de NVON als voorzitter. Bovendien was ze betrokken bij het schrijven en testen van modules en de organisatie van de nlt-conferentie.

Berenice Michels  Voormalig projectleider NLT bij SLO
Berenice Michels is sinds het allereerste begin betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van nlt. Eerst als medewerker van het Landelijk Ontwikkel-Punt, later als projectleider en secretaris van de Stuurgroep NLT. Binnenkort rond ze haar werk bij SLO af en per 1 mei begonnen bij het Freudenthal Instituut in Utrecht als directeur U-Talent.

Bert Schroën  Faculteitsdirecteur Bouw van de Hogeschool Zuyd
Bert heeft econometrie gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Brabant en het leiderschapsprogramma gevolgd bij de Baak. Sinds 2004 is hij directeur bij Zuyd Hogeschool, eerst van de faculteit Bouw en sinds 2011 van de faculteit Bèta Sciences and Technology. Voordat Bert de stap naar Zuyd zette was hij (mede-)eigenaar van een tweetal bedrijven die zich richten op consultancy en marketing.

Leo Spelt  Rector bestuurder van het Marnix College Ede
Leo is na zijn studie Engelse Taal en Letterkunde in Utrecht en Florida, werkzaam geweest als docent Engels, afdelingsleider en conrector aan het Oosterlicht College, Nieuwegein; vervolgens werd hij rector van ’t Atrium, Amersfoort en nu is hij werkzaam als voorzitter CvB/rector van het Marnix College in Ede. In zijn Amersfoortse periode heeft Leo zich bestuurlijk ingezet bij de start van het Junior College van de UU en de vorming van een landelijk netwerk van scholen met sportklassen. In Ede heeft hij zich bestuurlijk betrokken getoond bij het Food Valley Scholennetwerk.

Nieuw bestuurslid per 2 november 2017:

Albert Noord Directeur van Dr. Nassau College Assen
Albert heeft na zijn studie aan de ALO een opleiding tot programmeur gedaan. Hij heeft 16 jaar in de ICT opleidingssector gewerkt en is nu voor het 10e jaar directeur van de havo/vwo locatie van het Dr. Nassau College. Hij is voorzitter van het Technasiumnetwerk Drenthe, zit ook in de adviesraad van het Technasium. Zit in het bestuur van de VCPS (Cultuurprofielscholen) en maakt onderdeel uit van de stuurgroep netwerk Noord (samenwerkingsverband RUG, HBO scholen en VO scholen Noord Nederland. 

Nieuw bestuurslid per 1 november 2018:

Wilko van Loon Opleidingsdirecteur van Moleculaire Levenswetenschappen en Agrotechnologie (Biosystems Engineering) aan de WUR
Wilko heeft Technische natuurkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Daarna is hij gaan werken bij de  Wageningen University and Research. Hij begon zijn loopbaan als promovendus op het gebied van de bodemnatuurkunde. Na zijn promotie heeft hij ruime ervaring als universitair docent en onderzoek opgedaan aan thema's als: biomassa, mestvergisting, blue energy, warmteopslag en drogen. Wilko: 'Het vakgebied Natuur-Leven-Technologie bereidt goed voor op hoe we in Wageningen de studenten willen opleiden. Daarom neem ik graag deel aan het bestuur.'