Vereniging NLT

Per 1 januari 2016 is de Vereniging NLT opgericht: een vereniging van en voor scholen. Ze houdt zich bezig met de kwaliteit van het vak en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en kwaliteitsbewaking van modules. Daarnaast draagt zij zorg voor de database met modules en docentenhandleidingen. Bovendien behartigt de vereniging de belangen van het vak, van de nlt-docenten en van de TOA’s.

Aanleiding

Aanleiding voor de oprichting van de Vereniging NLT is de opheffing van de Stuurgroep Verankering NLT en van het Landelijk Coördinatiepunt NLT (LCP). Beide organen, in 2006 gestart om nlt te ontwikkelen en te verankeren in het onderwijs, waren tijdelijk bedoeld en beëindigden eind 2015 hun werkzaamheden. Verkennende gesprekken met schoolbesturen wezen uit dat grote waarde wordt gehecht aan voortzetting van de ondersteuning door een vereniging van NLT-scholen. 

Word lid!

Door uw school lid te maken van de vereniging kunt u meebepalen hoe nlt zich verder ontwikkelt. Als uw school geregistreerd staat als nlt-school, heeft uw schoolleider hierover een brief met inschrijfformulier ontvangen. Het lidmaatschap voor 2019 is € 1.500,- per school. Daarvoor houdt uw school – behalve invloed op de ontwikkeling van het vak – toegang tot de omvangrijke database met lesmateriaal en docentenhandleidingen. Is uw school nog niet geregistreerd, neem dan contact op met info@betavak-nlt.nl om lid te worden van de Vereniging NLT.
Meer informatie over de vereniging vindt u hier. De nlt-scholen die zich inmiddels aangemeld hebben als lid staan hier. Een flyer staat hier.

Bestuur vereniging

Vereniging NLT is opgericht in december 2015. Op de eerste ledenvergadering op 6 april 2016 in Ede is een bestuur benoemd, bestaande uit: Pieter Hogenbirk, Rian Janssen, Berenice Michels, Hans Schapenk, Bert Schroën, Sebastiaan Smit en Leo Spelt.
Later in 2016 is Marc de Vries toegetreden tot het bestuur.

De rolverdeling binnen het bestuur:

voorzitter Pieter Hogenbirk
vice/voorzitter Hans Schapenk
secretaris Rian Janssen
penningmeester Berenice Michels

 

Uitkomsten schoolbezoeken

In 2013 bezocht het LCP negen scholen. De scholen is onder meer gevraagd welke taken en verantwoordelijkheden gecontinueerd zouden moeten worden na opheffing van de Stuurgroep en het LCP. Dezelfde vragenlijst is voorgelegd aan deelnemers van een werkgroep op de landelijke conferentie nlt in februari 2014. 

Scholen vonden de ontwikkeling, het onderhoud en de certificering van modules belangrijk. De website en de database moeten behouden blijven, evenals de conferentie nlt en de kwaliteitsmonitoring.

 

 

 

 

Uitkomsten veldraadpleging

Tussen juni 2014 en maart 2015 spraken de Stuurgroep en het LCP met tien schoolleiders – soms samen met de nlt-coördinator van een school; met de sectie nlt van de Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON), met een vertegenwoordiger van de VO-raad en met de directeur van de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). Alle gesprekspartners waren van mening dat het essentieel is om een rechtspersoon op te richten die bepaalde taken en verantwoordelijkheden overneemt van de Stuurgroep en het LCP: dat is nodig voor de continuïteit van het vak. De meest genoemde rechtsvorm was een vereniging.

Alle gesprekspartners waren van mening dat het essentieel is om een rechtspersoon op te richten die bepaalde taken en verantwoordelijkheden overneemt van de Stuurgroep en het LCP: dat is nodig voor de continuïteit van het vak. De meest genoemde rechtsvorm was een vereniging.

 

Kwaliteit was voor de geconsulteerden cruciaal: de kwaliteit van het lesmateriaal, van de toetsing en van de lespraktijk. Daarvoor zou de nieuwe organisatie zich dan ook met name moeten inzetten. Modern onderwijs met actuele modules werd gezien als een belangrijke eigenschap van nlt; dat zou behouden moeten blijven en daarom zou de nieuwe rechtspersoon zich moeten ontfermen over het ontwikkelen en actualiseren van het lesmateriaal.