Vereniging NLT

Per 1 januari 2016 is de Vereniging NLT opgericht: een vereniging van en voor scholen. Ze houdt zich bezig met de kwaliteit van het vak NLT en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en kwaliteitsbewaking van modules. Daarnaast draagt zij zorg voor de database met modules en docentenhandleidingen. Bovendien behartigt de vereniging de belangen van het vak, van de nlt-docenten en van de TOA’s. Meer informatie over de Vereniging NLT staat hier.

Het vak Natuur, Leven en Technologie (nlt) is een keuzevak voor de natuurprofielen in de bovenbouw havo en vwo (Tweede Fase). Het vak bestaat sinds 2007 en is ingevoerd tegen de achtergrond  van de herinrichting Tweede Fase op advies van de Profielcommissie voor de Natuurprofielen.

Een van de doelen van het vak is om leerlingen zicht te geven op de studie- en beroepspraktijk van bèta en technologie. Samenwerking met het hoger onderwijs en bedrijven is daarvoor essentieel.

Meer informatie over doel en aard van nlt staat hier.

Het nieuwe vak is in de jaren 2006 – 2010 ontwikkeld onder leiding van de Stuurgroep NLT. Op advies van deze Stuurgroep, is voor de periode 2011 – 2015 een tweede stuurgroep ingesteld, de Stuurgroep Verankering NLT, die tot taak heeft om het vak te verankeren in de Nederlandse onderwijsstructuur.