Staatsexamen

Zoals voor ieder erkend examenvak is het mogelijk om voor nlt staatsexamen te doen. Dit staatsexamen valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Vereniging NLT, maar onder het College voor Examens (CvE).
Meer informatie over het staatsexamen vindt u op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van OCW.