Wat toets je met nlt?

Als je praat over de kwaliteitsborging van het SE nlt komt in ieder geval de toetsing aan de orde. Dat een toets goede toetsvragen moet bevatten, spreekt voor zich. Maar waaraan kun je zien dat een toets een nlt-toets is? 

Een toets kan bestaan uit enkel uitstekende vragen en toch niet het vak nlt toetsen. Dit was voor de werkgroep aanleiding een lijst van ‘meerwaarden’ op te stellen. Deze meerwaarden geven aan wat specifiek is voor nlt. Deze nlt-specifieke vaardigheden zijn in het examenprogramma opgenomen in subdomein A10 t/m B2. 

Hier worden de meerwaarden nader toegelicht.
Hoe de meerwaarden zijn gekoppeld aan de eindtermen van het examenprogramma, ziet u hier.

Door nu voor een toets of toetsvraag na te gaan of er voldaan wordt aan één of meerdere van de meerwaarden kan een docent(enteam) het nlt-gehalte van een toets(vraag) in kaart brengen.

Naast het hebben van goede, nlt-specifieke vragen, speelt overigens nog een aantal andere factoren een rol bij het samenstellen van een toets.

  • Is de toets een tussentoets of een eindtoets?  
    Als het om een tussentoets gaat staan er wellicht veel monovak- vragen in. 
  • Is de schriftelijke toetsing de enige toetsing? 
    Dan moet er uit de toets blijken dat het om nlt gaat.
  • Zijn er ook andere toetsvormen?
    Misschien wordt daar vooral het nlt-specifieke deel getoetst.