Toetsvormen

De werkgroep heeft voor de domeinen A en B van het examenprogramma aangegeven op welke wijze er bij uitstek getoetst kan worden. Er is onder andere onderverdeeld naar: schriftelijke toets, practicum/verslag, ontwerpopdracht , eindrapport keuzedeel, debat, onderzoek, expertopdracht, essay, feedback op medeleerlingen, modellen doorrekenen, eigen onderzoek, posterpresentatie, werkplan, artikel, samenvatting, factsheets en presentatie. 
Een uitgebreid overzicht aan diversiteit bij toetsvormen (titel: Diversiteit van toetsvormen), gerelateerd aan de domeinen A en B, staat hier.