Stappen bij nieuwe toetsen maken

De volgende stappen zijn handig voor het maken van nieuwe toetsen (elke stap wordt verder toegelicht):

  1. Inspiratie opdoen
  2. Hoe weet je of je de goede vragen stelt?
  3. Didactiek van de lay-out
  4. Juridisch waterdicht maken en correctiemodel
  5. Voorleggen aan collega’s

Het zijn veelal niet eens zozeer specifieke ‘nlt-stappen’. Veel stappen zijn ook voor andere toetsen van belang. Misschien moet een nlt-toets vooral ook gewoon een goede toets zijn, mede met het oog op de geloofwaardigheid van je vak.