Het samenstellen van een PTA

Aan welke eisen een PTA moet voldoen, staat in de handreiking. De werkgroep heeft twee voorbeeld-PTA’s opgesteld, waarbij gebruik is gemaakt van drie verschillende toetsvormen (toets, presentatie en portfolio). Er zijn natuurlijk veel meer vormen van afsluiting. De werkgroep heeft 25 PTA’s vergeleken en op basis daarvan een advies opgesteld.


Tip: in de moduledatabase kun je automatisch online een PTA maken en in pdf downloaden. Het voorbeeld PTA in de moduledatabase is gelijk aan de opzet in de handreiking schoolexamen nlt. Elke geregistreerde nlt-school heeft via toegang tot de moduledatabase via de nlt-contactpersoon van de school.