Een schriftelijke nlt-toets maken

Hoe kun je van bestaande toetsen gelijkwaardige toetsen afleiden, toetsen samenstellen uit bestaande vragenlijsten en bestaande toetsen aanpassen aan nieuw verworven inzichten?
Het probleem is vaak dat je meerdere, gelijkwaardige toetsen bij eenzelfde module nodig hebt voor leerlingen die een toets gemist hebben, voor herkansingen en voor meerdere groepen van hetzelfde jaar. Misschien heb je ook voor dezelfde module een toets nodig omdat je het jaar daarvóór de toets niet hebt kunnen of mogen innemen, of omdat er iets van op internet staat, of omdat er nu doubleurs zijn.
Bestaande toetsen kun je aanpassen aan de hand van het correctiemodel, dat de auteurs van gecertificeerde modules hebben opgesteld. Dat kan via analogiseren of via vragenlijsten. Je kunt ze aanpassen aan je eigen omstandigheden en aan nieuw verworven inzichten.
De nlt-specifieke vaardigheden staan in subdomein A10 t/m B2 in het examenprogramma. Aan de hand daarvan heeft de werkgroep Kwaliteitsborging SE een dertigtal vragen bekeken op hun nlt-gehalte. U kunt het document met voorbeelden van goede nlt-vragen aanvragen via: info@betavak-nlt.nl.