Kwaliteitsborging schoolexamen

In opdracht van de Stuurgroep Verankering NLT heeft een Werkgroep ‘Kwaliteitsborging schoolexamen nlt’ advies uitgebracht. Op basis daarvan hebben we deze toolkit gemaakt. Je vindt er alles over: