Examenprogramma

Per 1 augustus 2012 geldt voor leerlingen in klas 4 een nieuw examenprogramma. 

Domeinindeling examenprogramma nlt

Het 2012 examenprogramma omvat een vaardigheidsdomein (A). Dit domein is afgestemd met de andere bètavakken. Daarnaast bevat het programma een domein dat de aard van nlt reflecteert (B) en een aantal vakinhoudelijke domeinen (C t/m F). De indeling in domeinen C t/m E volgt ruwweg de drie deelgebieden van nlt: 

  • Natuur (domein C). Onder 'natuur' in domein C wordt zowel de levenloze als de levende natuur verstaan.
  • (menselijk) Leven (domein D) Domein D concentreert zich expliciet op het menselijk leven. 
  • Technologie (domein E)
  • Fundament van natuurwetenschap en technologie (Domein F) is alleen voor vwo.

In het examenprogramma is vastgelegd op welke manier het schoolexamen gespreid dient te worden over de verschillende vakinhoudelijke domeinen: 

  • havo: het gehele domein A en domein B in combinatie met de inhoudelijke domeinen C t/m E waarbij zowel subdomein E1 als E2 afgedekt moeten worden;
  • vwo: het gehele domein A en domein B in combinatie met minimaal één subdomein uit ieder van de inhoudelijke domeinen C t/m F en ten minste vijf subdomeinen in totaal. 

Download: 
examenprogramma nlt (Bron: Staatscourant, mei 2011)

Ter informatie van docenten over het nieuwe examenprogramma, heeft het Landelijk Coördinatiepunt NLT in februari 2012 een factsheet uitgebracht. Ook is er een artikel in de NVOX verschenen. 

Download: 
factsheet (Bron: LCP, februari 2012)
artikel NVOX (Bron: NVOX, maart 2012)


Moduledatabase en curriculumcheck

Om te zien in hoeverre uw onderwijsaanbod past bij het examenprogramma is in de moduledatabase een modulecheck in de vorm van een stoplicht ingebouwd. Vink de modules in het moduleoverzichtcentrum van uw school in de moduledatabase aan en u krijgt te zien of uw onderwijsaanbod past. Groen is passend. Oranje is twijfel (en hangt vaak af van de invulling van de vrije ruimte). Rood is niet passend.

De moduledatabase maakt het mogelijk automatisch een PTA te maken uit de aangevinkte modules.