Toetsing

Nlt wordt afgesloten met een schoolexamen, voor nlt bestaat geen centraal examen. Onder examenprogramma vindt u meer informatie hierover.
Zoals bij alle schoolexamens heeft de school veel vrijheid bij de inrichting van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Veel scholen kiezen ervoor om het eindcijfer nlt samen te stellen uit de resultaten die de leerlingen voor de verschillende nlt-modules en eventuele vrije-ruimte activiteiten halen. Informatie over de toetsing bij modules vindt u hier.