Doorstromen naar het HO

Is nlt van belang voor de doorstroming naar het Hoger Onderwijs?
Er zijn geen studies waarvoor nlt verplicht is (dat zou ook niet kunnen, omdat scholen niet verplicht zijn nlt aan te bieden). Wel zijn er een aantal (vooral hbo) opleidingen die nlt als alternatieve instroomeis voor natuurkunde, scheikunde of biologie accepteren.
Voor een volledig overzicht van doorstroomrechten verwijzen we naar de betreffende Staatscourant.

Naast de instroomeisen voor het Hoger Onderwijs gaat het bij de doorstroming om de vraag: in hoeverre bereidt nlt leerlingen goed voor op het Hoger Onderwijs? 

Nlt is om verschillende redenen relevant voor deze doorstroming:

  • Bij nlt leren leerlingen complexe problemen benaderen vanuit verschillende vakgebieden. Ze leren daarbij vakspecifieke kennis toe te passen op het betreffende vraagstuk en nieuwe kennis te verwerven, die van belang is om het vraagstuk op te lossen;
  • Bij nlt leren leerlingen samenwerken in groepen, waarbij de deelnemers niet allemaal over dezelfde kennis beschikken;
  • Bij nlt maken leerlingen intensief kennis met een breed scala aan toets- en beoordelingsvormen, die ook in het Hoger Onderwijs veel voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan presenteren, ontwerpen, portfolio en verslagen schrijven.


Het Landelijk Coördinatiepunt heeft eerstejaars studenten die nlt in hun pakket hebben gehad, gevraagd in hoeverre zij in het vervolgonderwijs iets aan nlt hebben én in hoeverre nlt relevant is geweest voor hun studiekeus. Lees meer hierover onder feiten en cijfers