Voorlichting

Nlt is een vak dat alleen in de bovenbouw wordt gegeven en dus onbekend is bij derde-klassers. Ook ouders kennen het vak meestal niet, omdat het zo nieuw is. Het is voor het voortbestaan van het vak nlt op school belangrijk dat voldoende leerlingen het vak kiezen. Bovendien hebben leerlingen recht op een goede voorlichting, zodat ze weloverwogen keuzes kunnen maken.


Daarom is de voorlichting aan derde-klassers van groot belang.
 
Een aantal tips uit de praktijk:

  • Besteed in de lessen aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde in klas 3 aandacht aan nlt. Noem het vak af en toe, geef voorbeelden waar het vak over gaat. Geven in de derde klas geen docenten uit het nlt-team les? Laat dan een bovenbouwdocent een keer in de vaklessen voorlichting over dit vak geven.
  • Maak gebruik van de startlessen voor klas 3 (bijvoorbeeld in een projectweek) om een beeld van nlt te geven. Leerlingen van De Breul maakten in de beginfase van nlt een filmpje over nlt, wat ook gebruikt kan worden voor de voorlichting op andere scholen.
  • Schakel enthousiaste leerlingen uit de bovenbouw in om informatie over het vak te geven. Zij kunnen vaak goed de voor- en nadelen (!) van het vak verwoorden en komen soms met argumenten die je als docent niet zou bedenken (of die van jou als docent niet aanvaard worden).
  • Zorg dat de decaan goed op de hoogte is van het vak: wat het inhoudt, voor welke leerlingen het wel en niet bestemd is en wat de doorstroomrelevantie van het vak is.
  • Bestel voor de vakken-voorlichtingsavond informatiefolders over nlt voor leerlingen via het infopunt. 
  • Richt al op de voorlichtingsdag voor aanstaande brugklassers een nlt-hoek in (bijvoorbeeld in een van de bètalokalen). Maak gebruik van een aansprekende prijsvraag, gebaseerd op een nlt-module, om ouders en leerlingen naar de nlt-hoek te lokken en licht ouders daar in over het 'nieuwe betavak'