NLT in cijfers

Het rapport "Nlt in cijfers" bevat een aantal analyses van de examencijfers van nlt-leerlingen in de examenjaren 2009 (havo) en 2010 (havo en vwo). Het rapport is geschreven door medewerkers van het Landelijk Coördinatiepunt NLT.

Omdat nlt in 2007 in klas 4 is ingevoerd betreffen de havo-analyses de eerste twee jaren van invoering en de vwo-analyses het eerste invoeringsjaar. Het rapport bestaat uit vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat een aantal analyses met betrekking tot de leerlingen die nlt volgen en de cijfers die voor nlt gehaald worden. In het tweede hoofdstuk worden de resultaten van nlt vergeleken met die van een aantal andere bètavakken. Het derde hoofdstuk behandelt kenmerken van nlt op schoolniveau. Ten slotte beschrijft het vierde hoofdstuk een aantal ideeën voor verdere analyses. 

De resultaten van deze analyse zijn onder andere gebruikt voor het maken van een benchmark voor scholen om hun eigen gegevens met de landelijke gemiddelden te vergelijken.