Het nut van nlt

In 2013 is een case study gedaan naar de mening van eerstejaars studenten over het nut van nlt voor hun studiekeus en studie. Het eerste rapport beschrijft de eerste resultaten van dit onderzoek onder eerstejaars wo-studenten. 

wo-studenten
De rol van nlt bij de oriëntatie op vervolgopleidingen is door de wo-studenten wisselend ervaren. Een aantal studenten gaf aan dat er binnen nlt een inkijk werd geboden op vervolgopleidingen: middels de onderwerpen binnen het vak, een student die iets komt vertellen over zijn opleidingen, een bezoek aan een universiteit, en professoren die vertelden over hun vakgebied. Anderen hadden graag nog een duidelijkere koppeling tussen (onderwerpen bij) nlt en vervolgopleidingen gezien. 
Bij hun eigen keuzeproces heeft nlt sommige studenten op ideeën gebracht voor een richting of aard (bèta of niet, praktisch of niet) van een opleiding of kwamen via een extern practicum in aanraking met hun huidige universiteit. Een klasgenoot van één student heeft zijn studiekeus gemaakt naar aanleiding van nlt.
Over het algemeen worden de vaardigheden samenwerken en presenteren, een verslag schrijven, en plannen zoals geleerd bij nlt erg gewaardeerd tijdens de studie. Daarnaast gaven studenten aan dat ze de opzet van opdrachten bij nlt, de variatie in onderwerpen en werkvormen en het leren leggen van verbanden tussen verschillende onderwerpen en disciplines, als een toegevoegde waarde zien voor de opleiding in het hoger onderwijs.