Dudoc onderzoek

DUDOC (Didactisch Universitair onderzoek van DOCenten naar vernieuwing van de bètavakken) was een programma dat vo-docenten de mogelijkheid bood vier jaar lang promotieonderzoek uit te voeren naar vernieuwingen in de bètavakken, waaronder nlt. Er zijn twee tranches geweest, met startjaren 2007 en 2008. In mei 2012 is het project afgesloten met een DUDOC-manifestatie. Meer informatie over de DUDOC onderzoeken in het algemeen en de manifestatie vindt u op de universumsite  van het Platform BètaTechniek.


Voor nlt zijn een aantal DUDOC-onderzoeken van speciaal belang:

 • Talitha Visser, CSG Het Noordik, Almelo. 
  Onderwerp: Leren van docenten bij vakoverstijgende samenwerking bij het invoeren en verzorgen van een NLT-module, Universiteit Twente. 
  Promotie 25-10-2012.
 • Lesley de Putter-Smits, Heerbeeck College, Best
  Onderzoek: Participatie van docenten in ontwerpteams: professionalisering als ontwerper en uitvoerder van concept-context gebaseerd materiaal, TU Eindhoven
  Promotie 06-03-2012.
 • Adri Dierdorp, College Hageveld, Heemstede
  Onderzoek: Statistiek als brug tussen wiskunde en natuurwetenschappen, Universiteit Utrecht.
  Promotie 4-11-2013. 

Meer informatie en publicaties vindt u hier