Curriculumevaluatie invoering nlt

SLO heeft gedurende de jaren 2007 – 2010 onderzoek gedaan naar de vernieuwingstrajecten bij de verschillende bètavakken, waaronder de ontwikkeling en invoering van nlt.

De via pilots ondersteunde vernieuwing van het bètaonderwijs in de bovenbouw havo/vwo gedurende de jaren 2007 – 2010 is onderworpen aan een onafhankelijke, meerjarige curriculumevaluatie door SLO. Daar waar het de examenpilots betreft voor natuurkunde, scheikunde en biologie alsook de ontwikkeling en invoering van nlt is het initiatief tot de evaluatie afkomstig van de vakvernieuwingscommissies c.q. stuurgroep NLT. Het doel van de evaluatie van de examenpilots was inzicht te krijgen in de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en toetsbaarheid van de vernieuwde, in pilots beproefde programma’s (in de schooljaren 2007-2008, 2008-2009 en 2009-2010). Daarbij lag de focus op wat pilotdocenten ervaren, vinden en doen en wat hun leerlingen doen, ervaren en leren. 

De evaluatie van de ontwikkeling en invoering van nlt richtte zich op de uitvoerbaarheid ervan gedurende de schooljaren 2007-2008, 2008-2009 en 2009-2010.

Van de curriculumevaluatie zijn deelverslagen per vak gemaakt alsmede een samenvattende eindrapportage. De eindrapportage en het deelverslag nlt vindt u hier. Het complete rapport kunt u hier downloaden of via www.betanova.nl/documentatie/evaluatie/.