Katernen nlt-didactiek

Natuur Leven en Technologie is nog een jong schoolvak dat geen lange traditie heeft zoals de vakken wiskunde, aardrijkskunde, biologie, scheikunde en natuurkunde die elk beschikken over veel publicaties over de didactiek van hun specifieke vak. In het buitenland hebben we ook nog geen vergelijkbaar schoolvak voor de bovenbouw van het voortzget onderwijs kunnen vinden.

Didactisch biedt het vak veel mogelijkheden voor een aangepaste didactische invulling. Echter, nlt-didactiek staat nog in de kinderschoenen. Er zijn wel voorbeelden gepubliceerd van ervaringen in de lessen en werkgroepen hebben in het verleden wel praktische aanwijzingen opgeleverd voor toetsing en leerlijnen, maar een systematisch didactisch raamwerk dat gefundeerd is op zowel theorie als praktijk ontbreekt.

Het netwerk NLT-didactiek publiceert de komende jaren een serie katernen. Elk katern bevat naast praktijkgerichte theorie ook praktijkvoorbeelden, een schets van te verwachten en te ontwijken valkuilen, en bronnen. Recent zijn enkele studenten begonnen met het interviewen van NLT-secties om good practices te verzamelen; deze interviews zijn een belangrijke, maar niet de enige bron van praktijkvoorbeelden voor de katernen. Elk katern zal ook verwijzen naar delen van de website nlt voor recente ontwikkelingen.

Katern De aard van nlt, auteur Harrie Eijkelhof
Katern Leerlijnen, auteur Dirk Jan Boerwinkel
katern Nlt-docenteams, auteur Jenneke Krüger

namens netwerk NLT-didactiek

prof. dr. H.M.C. Eijkelhof
dr. D.J. Boerwinkel
dr. J.H.J. Krüger
 

Speciale uitgave tgv NLT-Conferentie 2018