Doelstellingen

Het vak nlt is bedoeld als aanvulling op het onderwijs in de profielvakken natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde. Het is bedoeld als afronding van de natuurprofielen en als voorbereiding op de keuze voor een studie op het gebied van bèta/technologie.
Daarvan afgeleid zijn als doelen van nlt geformuleerd:

  • verbreding en verdieping die in de huidige examenprogramma’s niet of nauwelijks mogelijk is; 
  • leerlingen oriënteren op een breed spectrum van vervolgstudies en beroepen, bijv. medische wetenschappen, gezondheidszorg, natuurkunde, chemische technologie, aardwetenschappen, levenswetenschappen, elektrotechniek, fysiotherapie, (werktuig)bouwkunde, civiele techniek, biomedische technologie 
  • leerlingen het belang van interdisciplinaire samenhang laten zien in de ontwikkeling van de wetenschap en technologie; immers veel wetenschappelijke vragen en praktijkproblemen vragen om kennis uit verschillende disciplines 
  • bèta-onderwijs in de tweede fase beter laten aansluiten op nieuwe ontwikkelingen in samenleving, wetenschap en technologie in wisselwerking met het hoger onderwijs, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven 
  • meer keuzemogelijkheden te bieden voor docenten en leerlingen binnen het bètaonderwijs op school, aansluitend op de expertise van docenten, de interesse van leerlingen en de mogelijkheden die de regio biedt (bijvoorbeeld vanwege aanwezige instituten en bedrijven) 
  • bij te dragen aan de permanente innovatie van het onderwijs in de bètavakken: nlt-modules kunnen op den duur bijv. geheel of gedeeltelijk in profiel(keuze)vakken opgenomen worden