Doel en aard van nlt

De hoofddoelstellingen van nlt zijn: 

 • de aantrekkelijkheid van het bètaonderwijs te verhogen, om de instroom in bèta en technologiestudies te vergroten;
 • de samenhang tussen de verschillende bètavakken te versterken.

Deze hoofddoelstellingen zijn verder uitgewerkt in de volgende doelen.

Om deze doelstellingen te bereiken heeft nlt een eigen identiteit. Het vak onderscheidt zich van de 'monovakken' aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde op vier kenmerken. Deze kenmerken vormen 'de aard van nlt'. 

Het gaat om: 

 • Interdisciplinariteit. 
  Leerlingen ervaren dat veel natuurwetenschappelijke en technologische vraagstukken een interdisciplinaire aanpak en samenwerking vragen.
 • Studie- en beroepscontext. 
  Leerlingen krijgen een beter beeld van de praktijk van studie of beroep.
 • De rol van technologie. 
  Leerlingen ondervinden de wisselwerking tussen natuurwetenschap en technologie, dat wil zeggen de bijdrage van technologie aan de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis én de bijdrage van nieuwe wetenschappelijke kennis aan de vooruitgang in technologie.
 • De rol van wiskunde. 
  Leerlingen ervaren hoe wiskunde wordt gebruikt binnen natuurwetenschap en technologie, zij leren wiskunde kennen als taal van de natuurwetenschap.


Tips en uitleg over hoe deze kenmerken uitgewerkt kunnen worden in het nlt-onderwijs, vindt u onder nlt-didactiek.