Ambassadeurs

Vooraanstaande mensen uit onder andere de wetenschap en het bedrijfsleven hebben verklaard zich in te zetten als ambassadeur voor nlt.

Ze legden op 13 november 2014 in het Academiegebouw in Utrecht een ‘ambassadeursverklaring’ af: “Wij zien de meerwaarde van dit geïntegreerde bètavak en dragen waar mogelijk bij aan de bekendheid en de acceptatie van het vak, opdat zoveel mogelijk leerlingen, docenten, instellingen voor hoger onderwijs, bedrijven en andere organisaties ervan profiteren.”

Oplossingen samenleving

Nlt is een relatief nieuw vak voor leerlingen op havo en vwo met een natuurprofiel (bètaprofiel). Het staat scholen vrij om het vak aan te bieden. Ruim 200 van de 550 havo/vwo-scholen doen dit. De nlt-ambassadeurs hopen dat meer scholen volgen. Alexander Rinnooy Kan, één van de ambassadeurs, over nlt: “Het nieuwe vak is een creatieve uitnodiging aan leerlingen en docenten om brede bèta's te worden”. Wim van Saarloos, directeur van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM): “Nlt is belangrijk om meer leerlingen kennis te laten maken met de fascinatie van de bètadisciplines, en met de bijdrage van deze disciplines aan de oplossing van de grote uitdagingen van onze samenleving en de economie.”


Nieuwe inzichten

Nlt heeft tot doel de samenhang tussen de bètavakken te versterken en de instroom in bètastudies te vergroten. Het bètavak bestaat volledig uit modules over actuele onderwerpen op het grensvlak van wetenschap, technologie en samenleving. Het is interdisciplinair en combineert kennis uit de aardwetenschappen, biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Nlt gaat onder andere over aarde, natuur en heelal; gezondheid, bescherming en veiligheid; materialen, processen en producten). Het vak combineert deze kennis met vaardigheden zoals onderzoeken, ontwerpen en modelleren, presenteren en samenwerken.
Ambassadeur Louise Vet, directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie: “Nlt is een prima eerste ontmoeting met interdisciplinair onderzoek waar nu eenmaal de spannendste wetenschappelijke doorbraken uit voortkomen! Bovendien is het een mooie opwarming om te ervaren dat interdisciplinair onderzoek belangrijk is bij het oplossen van veel maatschappelijke problemen.“


De nlt-ambassadeurs zijn:

Hester Bijl (TU Delft), Beatrice Boots (Platform Bèta Techniek), Eppo Bruins (Technologiestichting STW), Rietje van Dam (Universiteit Leiden), Marie-José Goumans (LUMC), Suzanne Hulscher (Universiteit Twente), Gerard van Koten (Universiteit Utrecht), Maaike Kroon (Technische Universiteit Eindhoven), Hans van Maanen (wetenschapsjournalist voor o.a. de Volkskrant), Yuri Matteman (Naturalis), Jan Plak (Siemens), Rudy Rabbinge (Wageningen UR), Ivonne Rietjens, (Wageningen UR), Alexander Rinnooy Kan (Universiteit van Amsterdam), Wim van Saarloos (Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie), Rick Steur (Beteor), Louise Vet (Nederlands Instituut voor Ecologie), Annita Westenbroek (Biobased Industries Consortium), Rein Willems (Stichting Toekomstbeeld der Techniek).


Volledige tekst van de ambassadeursverklaring:

Natuur, Leven en Technologie (nlt) is een schoolvak dat voortbouwt op de bètadisciplines, dat deze met elkaar verbindt en reliëf geeft. Dat reliëf ontstaat door bij ieder onderwerp context aan te reiken uit wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij, die interessant is voor leerlingen en docenten.
Natuur, Leven en Technologie brengt leerlingen in aanraking met spannende en actuele onderwerpen uit de wereld van bèta en techniek. Ze krijgen inzicht in maatschappelijk relevante vraagstukken en leren en passant ook over hun eigen talenten en interesses. Het vak laat zien dat actuele en relevante bèta- en techniekonderwerpen zich veelal afspelen op het grensvlak van de aardwetenschappen, biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde.
Nlt geeft bètadocenten de gelegenheid om op vernieuwende wijze hun enthousiasme voor bèta en techniek over te brengen. Zij kunnen in dit vak volop gebruikmaken van nieuwe werk- en toetsvormen en van de wereld buiten het klaslokaal, en deze ervaringen ook toepassen in hun ‘gewone’ onderwijs. Het vak stimuleert docenten om samen te werken en zo hun expertise en professionaliteit te vergroten.
Universiteiten, hogescholen, bedrijven en andere organisaties geven het nlt-onderwijs mede vorm, bijvoorbeeld door lesmateriaal te ontwikkelen en door gastlessen en excursies te verzorgen. Zo biedt het vak deze instellingen de gelegenheid om leerlingen en docenten te laten zien wat hen bezighoudt, en welke rol daarin is weggelegd voor een nieuwe generatie bètastudenten. Het brengt ze dichter bij het middelbaar onderwijs en stimuleert de samenwerking en de uitwisseling van kennis en ervaringen.

Wij, nlt-ambassadeurs, zien de meerwaarde van dit geïntegreerde bètavak en dragen waar mogelijk bij aan de bekendheid en de acceptatie van het vak, opdat zoveel mogelijk leerlingen, docenten, instellingen voor hoger onderwijs, bedrijven en andere organisaties profiteren van de voordelen van Natuur, Leven en Technologie.