Over nlt

Natuur, Leven en Technologie (nlt) is een vak voor de bovenbouw havo en vwo (Tweede Fase). Het vak bestaat sinds 2007. Het vak is een profiel(keuze)vak voor leerlingen in de natuurprofielen. Scholen beslissen zelf of ze het vak aanbieden. Een lijst met scholen die het vak aanbieden vindt u hier.
Nlt laat zien op welke manier de vakken aardrijkskunde (aardwetenschappen), biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde samenkomen: hoe een combinatie van verschillende disciplines nodig is om complexe vraagstukken uit de wereld van bèta en technologie op te lossen. Het vak is bedoeld als afronding van de natuurprofielen en als voorbereiding op de keuze voor een studie op het gebied van bèta/ technologie.

Het vak is bestemd voor leerlingen in de natuurprofielen en bedoeld als aanvulling op het onderwijs in de profielvakken natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde. Maar nlt is meer dan een combinatie van bètavakken. Onder doel en aard van nlt vindt u informatie over de aard van nlt en de doelstellingen van het vak. 
Gegevens over nlt uit onderzoeken, schoolbezoeken, enquêtes en monitoring zijn te vinden onder feiten en cijfers.
Onder voorlichting vindt u materialen bestemd voor de voorlichting aan derde-klassers en hun ouders. Daarbij hoort ook informatie over de relevantie van nlt voor het vervolgonderwijs.