Nlt invoeren

Waarom zou u op school nlt willen invoeren? Wij hebben een aantal argumenten van andere scholen en docenten onder elkaar gezet. 

Teamwork en interdisciplinariteit

 • Wij willen graag als school teamwork stimuleren. Meer projecten met verschillende vakken ook in de bovenbouw. NLT biedt die mogelijkheid, dit vak moet door een team worden gegeven. 
 • Ik wil als docent aan mijn leerlingen laten zien dat veel vraagstukken interdisciplinair van aard zijn en alleen opgelost kunnen worden door kennis van verschillende vakken in te zetten.

Doorstroom naar vervolgonderwijs

 • We willen graag de contacten met het vervolgonderwijs verstevigen. Met de invoering van nlt krijgen en/of onderhouden we deze contacten.
 • Als we de leerlingen beter willen voorbereiden op het vervolgonderwijs, moeten we ook weten welke eisen er gesteld worden aan onze leerlingen. Contacten met vervolgonderwijs geven ons daar zicht op.
 • We willen als school graag laten zien welke mogelijkheden er zijn in het vervolgonderwijs en daarna met bèta en techniek. NLT geeft aan welke mogelijkheden er met de exacte vakken zijn en laat leerlingen zien waarom het nuttig is om voor deze vakken te kiezen.

Stimuleren van bèta-onderwijs

 • We willen ons als school meer profileren in de exacte richting.
 • We willen als school graag dat er méér leerlingen kiezen voor de exacte vakken en/of profielen. 
 • We willen als school een zo breed mogelijk pakket aanbieden. Dus ook nlt. 
 • Ik zie als docent dat leerlingen enthousiast reageren op toepassingen op mijn vakgebied.
 • Ik vind het als docent belangrijk om de nieuwsgierigheid van mijn leerlingen te prikkelen. 

Docentontwikkeling

 • Ik wil graag met collega's uit verschillende vakgebieden iets nieuws gaan doen en leren van hun vakkennis.
 • Ik wil graag meer inspelen op actuele toepassingen op mijn eigen vakgebied. 

Besluit u op grond van deze of andere argumenten om nlt in te voeren, word lid van de Vereniging NLT.