Nlt didactiek

Waarin onderscheidt het onderwijs in nlt zich van onderwijs in natuurwetenschappelijke vakken? Een toenemend aantal lerarenopleiders en didactici is daar mee bezig sinds 2007, de start van nlt. 

In april 2013 was in Utrecht een eerste oriënterende bijeenkomst over de vragen:

  • Wat onderscheidt NLT van andere bètavakken?
  • Hoe bereik je de doelstellingen van NLT?

Op die bijeenkomst is afgesproken een netwerk NLT-didactiek te vormen. 
In 2014 en 2015 werken de leden van het netwerk aan de didactische vormgeving van de kenmerken van de aard van NLT:

  • interdisciplinariteit
  • de rol van wiskunde in natuurwetenschappen
  • wisselwerking tussen technologie en natuurwetenschappen
  • oriëntatie op studie en beroep

De vorderingen kunt u hier terugvinden. Het netwerk komt ca. drie keer per jaar bij elkaar. Korte verslagjes van de bijeenkomsten staan op www.ecent.nl. 
Het netwerk publiceert ook katernen nlt-didactiek.

Nlt is meer dan een optelling van de vakken aardwetenschappen, biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Bij het lesgeven in nlt lopen docenten tegen didactische vragen aan, die op nlt betrekking hebben. Gedacht kan worden aan vragen als: 

  • Hoe ga je om met de verschillen tussen leerlingen: verschillende interesses, verschillende profielen en vakken? 
  • Hoe geef je nlt op havo en vwo  een eigen gezicht?
  • Hoe geef je vorm aan de aard van nlt, de kenmerkende verschillen tussen nlt en de monovakken?

Op deze pagina's proberen we ondersteuning te bieden bij de beantwoording van deze vragen. Op lang niet alle vragen is al een antwoord gevonden, nlt is immers een jong vak. Een netwerk van bèta-vakdidactici en lerarenopleiders houdt zich daarom bezig met deze en soortgelijke vragen.