Kwaliteitsmeting

Meet uw eigen nlt-kwaliteit en krijg daarmee antwoord op vragen als:
Hoe doen wij het als school? Zijn er verbeterpunten aan te wijzen in ons lesprogramma, organisatie of onderwijs? Hoe doen onze leerlingen het ten opzichte van de rest van het land in cijfers? Hoe staat het aantal examenleerlingen in relatie tot andere bètavakken? 

Kwaliteitsmonitor

De Stuurgroep NLT heeft een  kwaliteitsmonitor ten behoeve van scholen ontwikkeld. Deze kwaliteitsmonitor is bedoeld om in kaart te brengen waar de school staat ten aanzien van de eigen nlt-kwaliteit. Hierbij worden onderscheiden:

  • De randvoorwaarden voor nlt (zoals rooster, TOA en facilitering). 
  • Het lesmateriaal wat door de school is ontwikkeld of aangepast. 
  • Het onderwijs in nlt (waaronder de samenwerking in het team en de afstemming tussen modules). 
  • Het schoolexamen nlt.

De hoop is dat de kwaliteitsmonitor zal helpen bij overleg zowel binnen het docententeam als tussen nlt-docententeam en directie, met name als het gaat om het verbeteren van de kwaliteit op school. De schooldirecties ontvangen ook een exemplaar van de kwaliteitsmonitor.
Ook kan de kwaliteitsmonitor een rol spelen bij de uitwisseling tussen nlt docenten op regionale bijeenkomsten. 

Wilt u de kwaliteitsmonitor gebruiken, klik dan <hier> voor een download van het document.