Professionalisering

Competentieprofiel

Iedere eerstegraads bevoegde docent aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde is bevoegd om nlt te geven, mits dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van een docententeam. Bevoegd betekent echter niet automatisch bekwaam. Daarom is op verzoek van de Stuurgroep Verankering NLT een competentieprofiel voor nlt-docenten ontwikkeld door de werkgroep Opleiding en Professionalisering NLT (een initiatief van de Stuurgroep Verankering NLT en ECENT, het expertisecentrum voor lerarenopleidingen natuurwetenschappen en techniek).
Het competentieprofiel beschrijft zowel de individuele competenties als de teamcompetenties die nodig zijn voor goed nlt-onderwijs. 
Op basis van het competentieprofiel is een voorbeeld profielschets opgesteld voor een nlt-docent. U vindt deze onder docententeams. Het competentieprofiel kan goed gebruikt worden om als docent je eigen sterke en zwakke punten te analyseren en op grond daarvan beslissingen te nemen over na- en bijscholing. Hiervoor heeft de werkgroep opleiding en professionalisering nlt een self assessment-tool ontwikkeld.

Opleiding

De eerstegraads lerarenopleidingen in bovengenoemde vakken leiden dus niet alleen op voor het 'monovak', maar ook voor nlt. De werkgroep Opleiding en Professionalisering NLT heeft een overzicht gemaakt van de invulling die lerarenopleidingen hieraan geven.
Het overzicht staat op de ECENT-site.

Nascholing en bijscholing

Ieder jaar kunnen nlt-docenten terecht op de jaarlijkse nlt-conferentie, doorgaans op de eerste donderdag in februari. Hier komt u in aanraking met nieuwe modules, inzichten en onderzoeken m.b.t. nlt-onderwijs en didactiek. U ontmoet andere docenten en toa's, en medewerkers van nlt-steunpunten en het landelijk coördinatiepunt nlt. Meer informatie over de conferentie vindt u hier.
De regionale vaksteunpunten nlt organiseren regelmatig bijeenkomsten voor nlt-docenten. Bijscholingsbijeenkomsten over bepaalde modules, maar ook netwerkbijeenkomsten om uit te wisselen met andere docenten over het vak.