Docententeams

Om goed nlt onderwijs te verzorgen is een team van nlt-docenten noodzakelijk. Op geregistreerde nlt-scholen wordt nlt gegeven door een team van minimaal drie eerstegraadsbevoegde docenten, die gezamenlijk beschikken over minimaal drie bevoegdheden uit de vakken aardrijkskunde (fysische geografie), biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde.

De noodzakelijkheid van een nlt-docententeam is ook wettelijk verankerd: in de 'Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO' is vastgelegd dat docenten met een eerstegraads bevoegdheid aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde voldoen aan de 'bekwaamheidseisen' voor het vak nlt, mits het onderwijs verzorgd wordt onder verantwoordelijkheid van een team met daarin voor elk van de genoemde vakgebieden een bevoegd docent. Om een docententeam goed te laten functioneren moet er aandacht zijn voor

Bedenk daarbij het volgende:

  • Leerlingen vinden het in het algemeen geen probleem om les te krijgen van verschillende docenten. Vaak kennen ze hen wel vanuit andere vakken of vanuit eerdere leerjaren.
  • Leerlingen waarderen verschillende manieren van lesgeven, omdat leerlingen ook ieder een eigen leerstijl hebben. 
  • Verschillende docenten geven vaak op een verschillende manier les, ze leggen zaken vaak ook net op een andere manier uit. Dat zou voor verwarring kunnen zorgen. Maar door dit expliciet ter discussie te stellen kan een verschillende aanpak echter juist het inzicht van leerlingen weer versterken.