Ondersteuning

Als u nlt geeft of als uw school overweegt om nlt in te voeren, komt u voor een aantal vragen te staan.

  • Welke argumenten zijn er om nlt op school in te voeren?
  • Hoe gaan we met een docententeam nlt vormgeven en hoe gaan we dat organisatorisch aanpakken?
  • Hoe kunnen we samenwerken met het Hoger Onderwijs en welke ondersteuning kunnen regionale vaksteunpunten ons bieden?
  • Hoe gaan we vormgeven aan nlt-didactiek: hoe gaan we om met verschillen tussen leerlingen in voorkennis? Hoe geven we invulling aan interdisciplinariteit? Hoe vullen we nlt op havo en vwo in? Enzovoort.
  • Hoe meten we de kwaliteit van ons onderwijs en hoe kunnen we dat waar nodig verbeteren?

Op de pagina's ondersteuning is informatie verzameld en bij elkaar gezet, die u helpen deze vragen te beantwoorden.