Examencertificaat voor uw geslaagde nlt-leerling(e)!

12 juni 2019

Als school en docent bent u trots op uw geslaagde nlt-leerlingen. Om dit kracht bij te zetten is er nu de mogelijkheid om voor uw eigen leerling(e) een gepersonaliseerd getuigschrift aan te maken.

Als nieuwe functionaliteit in de moduledatabase kunt u per leerling een getuigschrift op naam aanmaken <voor een handleiding klik hier>.

Wellicht heeft uw leerling bij de voorbereiding van een matching- of selectiegesprek voor een vervolgopleiding profijt van zo’n getuigschrift. Doordat de namen van de afgeronde nlt-modules op het examencertificaat staan, kan aangewakkerde interesse in een bepaald thema dat aansluit bij de vervolgopleiding aangetoond worden.

Als voorbeeld is een getuigschrift van Anneke Deelen aangemaakt, een fictieve examen-leerlinge uit 5 havo van het Adelbert College <Klik hier>. Anneke heeft in 2019 het nlt-examen afgerond met een geldig examenprogramma; de namen van de gevolgde nlt-modules worden vanuit de moduledatabase ingelezen. Het eindexamencijfer nlt wordt overigens niet op het getuigschrift aangegeven.

  • Zorgt u ervoor dat het examenprogramma gedekt is? Het stoplicht in de moduledatabase moet op groen staan! Anders kan u geen getuigschrift aanmaken . . .