Algemene Ledenvergadering

01 juli 2018

Op donderdag 1 november 2018 houdt Verenging NLT haar derde ALV sinds de oprichting op Farelcollege te Amersfoort.

Adres Paladijnenweg 101, Amersfoort

Tijd: 16-18 uur. Inloop vanaf 15.30 uur

Thema: Collegiale visitatie

De ALV is in eerste instantie bedoeld voor leden van Vereniging NLT in de persoon van de nlt-coördinator en/of schoolleider.