Algemene Ledenvergadering 2018

01 juli 2018

Op donderdag 1 november 2018 houdt Verenging NLT haar derde ALV sinds de oprichting op Farelcollege te Amersfoort.

Adres Paladijnenweg 101, Amersfoort

Tijd: 16-18 uur. Inloop vanaf 15.30 uur

Verantwoording van het bestuur aan haar leden vindt plaats van 16.00 uur tot 16.30 uur. Bij aanmelding worden de agenda met stukken persoonlijk via mail toegezonden, ongeveer een week voor de vergadering.

Aansluitend worden twee aanvullende thema's behandeld:

1] Collegiale visitatie van Chr. College Groevenbeek door Wichert Ramon en Rian Janssen.

2] Ontwikkelingen bij curriculum.nu door Martin Vos

De ALV is in eerste instantie bedoeld voor leden van Vereniging NLT in de persoon van de nlt-coördinator en/of schoolleider. 

We verzoeken u zich op te geven voor het bijwonen van de derde ALV via: Lies@bureau-nlt.nl. De stukken worden u via de mail toegezonden.

We verwelkomen u graag op 1 november.