SLO draagt copyrights lesmodules over aan Vereniging

09 maart 2017

ENSCHEDE – 9 maart 2017 was een belangrijk moment voor het relatief jonge bètavak Natuur, Leven en Technologie. Directeur innovatie van SLO Sanne Tromp en voorzitter van de Vereniging NLT Pieter Hogenbirk ondertekenden een overeenkomst om de copyrights van zo'n 50 lesmodules over te dragen aan de Vereniging NLT. De komende tijd zullen de 158 scholen die lid zijn van de vereniging gezamenlijk voortbouwen op de ervaringen die SLO de afgelopen 10 jaar heeft opgedaan bij het ontwikkelen en verankeren van dit interdisciplinaire vak in het Nederlandse onderwijslandschap.

Sinds 1 januari 2016 heeft de Vereniging NLT de zorg voor een doorlopende vernieuwing van het vak overgenomen. Nlt is een interdisciplinair bètavak voor de bovenbouw van het havo en vwo. Het innovatieve karakter van het vak blijft door de betrokkenheid van de vereniging ook in de toekomst gewaarborgd. SLO-directeur Sanne Tromp ondersteunt dit initiatief dan ook van harte: "Met de komst van de vereniging nemen leraren en schoolleiders zelf de verantwoordelijkheid voor verdere ontwikkeling van het nlt-curriculum. Voor SLO een prachtige afsluiting van een intensieve ontwikkelperiode." 


Foto: Directeur Sanne Tromp (links) en Voorzitter Pieter Hogenbirk (rechts) ondertekenen de overeenkomst.

SLO was als penvoerder betrokken bij de ontwikkeling en verankering van het vak. Samen met vele andere partijen zoals universiteiten, hogescholen en natuurlijk de scholen zelf kon het vak gestalte krijgen. Naast de 50 modules die onder het copyright van de SLO vielen, zijn er zo'n 25 modules extern ontwikkeld. Nlt is een keuzevak voor leerlingen en heeft tot doel de samenhang tussen de verschillende bètavakken te versterken. Het wordt dan ook in het eindrapport van het platform onderwijs 2032 genoemd als goed voorbeeld van samenhangend onderwijs en van curriculumontwikkeling vanuit de basis.

Met de overdracht van de copyrights kan de vereniging de lesmodules verbeteren en actualiseren. De modules die met publieke gelden zijn ontwikkeld blijven voorlopig in de oude versie beschikbaar via de website van de vereniging. De nieuwe versies van de materialen zullen een plek krijgen in de database die alleen toegankelijk is voor de leden. Voorzitter Pieter Hogenbirk: "Geweldig dat verreweg de meeste nlt-scholen lid zijn geworden. Dit bewijst dat scholen het een bijzonder waardevol vak vinden."

Scholen kunnen lid worden van de vereniging door contact op te nemen met het bureau NLT via info@betavak-nlt.nl