Vrije ruimte

Geregistreerde nlt-scholen maken voor 75% van de studielast gebruik van gecertificeerde nlt-modules, de overige 25% kunnen ze zelf vrij besteden aan onderwerpen die aansluiten bij het examenprogramma nlt. Uiteraard kunt u ook het hele programma vullen met landelijke modules.

Hieronder vindt u wat suggesties om de vrije ruimte in te vullen:


Bestaand materiaal

 • modules afmaken (dit is toegestaan in de vrije ruimte)
 • modules testen
 • verdiepen van bepaalde onderdelen van modules (bijvoorbeeld meer experimenten doen)
 • niet-gecertificeerde modules doen of gedecertificeerde modules doen
 • modules van (nieuwe) natuurkunde, (nieuwe) scheikunde, (nieuwe) biologie of wiskunde D gebruiken

Extra aandacht

 • opvullen hiaten in (voor)kennis
 • bijspijkeren ontbrekende voorkennis bij leerlingen

Verdieping

 • gastlessen van beroepsbeoefenaren op school of in bedrijf (mits de onderwerpen aansluiten op het examenprogramma)
 • gastlessen van docenten uit hoger onderwijs op school of op hogeschool/universiteit
 • onderwijskundig programma doen op hogeschool/universiteit en/of bij bedrijf/instelling, aansluitend op modules
 • opzetten eigen onderzoek (al of niet gekoppeld aan het profielwerkstuk)
 • mogelijk kunt u gebruik maken van faciliteiten die HO-instellingen en bedrijven bieden, bijvoorbeeld via de Regionale Steunpunten of Jet Net
 • deelname aan Olympiades, masterclasses etc.

Andere vaardigheden

 • lesgeven aan lagere klassen in betavakken (voorlichting derdeklassers en/of ouders en/of basisschoolleerlingen)
 • inzoomen op studies en/of beroepen die passen bij modules die in de klas zijn gedaan (bijvoorbeeld leerlingen er van alles over laten opzoeken, naar universiteiten/ hogescholen en/of bedrijven/instellingen laten gaan om de studenten en/of beroepsbeoefenaren te interviewen en dergelijke), leerlingen een nlt-beroepenmarkt laten opzetten
 • evenement opzetten en uitvoeren, bijvoorbeeld zonnebootrace