Oude Modules

Hier vindt u de gecertificeerde nlt-modules voor havo en vwo tot en met 1 juli 2016. De modules zijn ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de SLO in het nlt-project en geven de stand van zaken per 1 juli 2016 weer. Deze oude modules blijven in de onderstaande versie als pdf gedurende 5 jaar beschikbaar op de website. 

De rechten van de ontwikkelde modules zijn per 1 juli 2016 overgedragen aan de Vereniging NLT. 

Deze modules worden sindsdien onderhouden, geregeld aangepast door de NLT-vaksteunpunten en de Vereniging NLT en na herontwikkeling ter hercertificering aangeboden. De nieuwe versies van onderstaande modules worden gepubliceerd in de moduledatabase. Deze moduledatabase is alleen toegankelijk voor leden van de Vereniging NLT.