Module Onderhoud

Gecertificeerde modules worden eens in de 5 jaar gekeurd door de vaksteunpunten, een soort APK-keuring. Afhankelijk van het keuringsrapport zal een module herzien worden. Dat kan zijn op het gebied van actualiteit of aansluiting bij het nieuwe examenprogramma. Het is ook mogelijk dat een module afgevoerd wordt. Als een module (eventueel na herziening) is goedgekeurd, wordt hij gehercertificeerd voor opnieuw 5 jaar.

De precieze procedure voor keuring en herziening van modules kunt u hier downloaden.