Ontwikkeling en onderhoud

Elk jaar worden nieuwe modules ontwikkeld. Om in het landelijk aanbod van nlt-modules opgenomen te kunnen worden moet een module voldoen aan vastgestelde criteria. Modules die aan deze criteria voldoen, worden gecertificeerd.
Meer informatie over deze module-ontwikkeling en certificeringscriteria vindt u hier.

Gecertificeerde modules worden onderhouden door de vaksteunpunten. Zij beantwoorden vragen uit het veld en verzamelen gebruikerservaringen bij de modules. Eens in de 5 jaar wordt iedere module door het vaksteunpunt gecheckt door middel van een 'Algemene Periodieke moduleKeuring' (APK).
Meer informatie over moduleonderhoud vindt u hier.

Het ontwikkelen en herzien van modules gebeurt door nlt-docenten in samenwerking met inhoudelijke en didactische experts.