Waarom een leerlijn NLT?

 Een nlt-leerlijn is een beredeneerde opeenvolging van verschillende gecertificeerde nlt-modules, eventueel afgewisseld met schooleigen materialen, die gezamenlijk een volledig nlt-programma vormen voor havo dan wel vwo.

Het doel van het werken met leerlijnen bij nlt is om te komen tot een evenwichtige keuze van modules, die gezamenlijk een functioneel leerplan* vormen, waarvan de samenhang voor de leerling (en de docent) duidelijk is. Waarom een leerlijn maken?

  1. Het nlt-curriculum is opgebouwd uit losse modules, die aan elkaar gekoppeld worden tot een functioneel geheel. Niet iedere mogelijke koppelvolgorde levert een functioneel geheel.
  2. Nlt wordt doorgaans gegeven door een team van docenten. Hierdoor is het niet vanzelfsprekend dat een nlt-docent in een jaar kan teruggrijpen op eerdere ervaringen en de ontwikkeling van leerlingen gedurende het jaar kan volgen. Met een (doorlopende) leerlijn weet de nlt-docent wat in het huidige, voorgaande en volgende jaar aan bod komt.
  3. Voor nlt moet uit een aanbod van tientallen gecertificeerde modules gekozen worden (een geregistreerde nlt-school kiest voor havo 6-8 gecertificeerde modules, voor vwo 8-11 gecertificeerde modules). 

* Een functioneel nlt-leerplan zorgt er voor dat alle eindtermen uit het examenprogramma aan bod zijn gekomen. En het leidt ertoe dat de module-overstijgende kennis en vaardigheden voldoende tot hun recht komen, zodat aan het eind van het curriculum, de leerling aantoonbaar over deze kennis en vaardigheden beschikt.