Voorbeelden en gereedschappen

Voorbeelden van leerlijnen op basis van vaardigheden    

Leerlijn onderzoeken en ontwerpen havo    
Leerlijn onderzoeken en ontwerpen havo - beschrijving totstandkoming leerlijn    
Leerlijn onderzoeken en ontwerpen havo - toetsing    
Leerlijn vaardigheden vwo    
Leerlijn vaardigheden vwo - beschrijving totstandkoming  

Handig voor het maken van vaardighedenleerlijnen    

Overzicht van vaardigheden in nlt-modules voor havo en vwo    

Voorbeelden van leerlijnen in aansluiting op monovakken    

Leerlijn van 8 modules vwo, waarbij vrijwel elke module aansluit op twee of meer bètavakken    
Leerlijn van 11 modules vwo, waarbij elke opeenvolgende module aansluit op één ander bètavak    
Leerlijn van 11 modules vwo, waarbij elke opeenvolgende module aansluit op twee of meer bètavakken    
Leerlijn van 11 modules vwo, waarbij elke opeenvolgende module aansluit op één monovak    
Beschrijving van de totstandkoming van bovenstaande voorbeeld leerlijnen op basis van de vier stappen    
Leerlijn verbreding en verdieping vwo - beschrijving totstandkoming

Handig voor het maken van leerlijnen in aansluiting op monovakken

Curriculum vwo natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde en aardrijkskunde    
Vwo nlt-modules en de curriculum-onderdelen die aansluiten op natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde en aardrijkskunde    
Vwo nlt-modules die aansluiten op natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde per semester    
Havo nlt-modules en de curriculum-onderdelen die aansluiten op natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde en aardrijkskunde    

Andere handige bestanden voor het maken van leerlijnen 

Leerlijnen door bruglessen    
Voorbeeldvragen voor reflectie    
Voorbeeld nlt examencertificaat  

Rapportage werkgroep leerlijnen 

Samenvatting opbrengst werkgroep leerlijnen    
Leerlijnen binnen nlt - eindproduct 15 maart 2013    
Bijlages leerlijnen