Hoe maak je een leerlijn?

Een nlt-leerlijn is een beredeneerde opeenvolging van modules. Om een leerlijn te maken moet dus gezorgd worden voor een redenatie en voor een opeenvolging. Het maken van een leerlijn kan gebeuren via een stappenplan bestaande uit de volgende vier stappen:

1. Het kiezen van de redenatie onder de leerlijn

Een redenatie onder een leerlijn is de centrale gedachte achter de leerlijn. Deze kan bijvoorbeeld voortkomen uit de visie van de school of het docententeam of uit de wens om meer aandacht te geven aan bepaalde aspecten van het vak. Een docententeam kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een leerlijn te maken rond de vaardigheden 'onderzoeken en ontwerpen'. Lees meer.

2. Het kiezen voor een manier om het niveau binnen een leerlijn te bepalen

De opeenvolging van modules wordt gerealiseerd door naast een redenatie ook te kiezen voor een manier om het niveau van een module binnen de leerlijn weer te geven. Modules worden dan in volgorde van een lager naar een hoger niveau in de leerlijn geplaatst. Het eerder genoemde docententeam kan er bijvoorbeeld voor kiezen om drie niveaus te definiëren voor het beheersen van de vaardigheden ‘onderzoeken en ontwerpen’: beginner, gevorderde en expert. Lees meer.

3. Het inventariseren, selecteren en plaatsen van de modules

Met behulp van een gekozen redenatie en de niveaukeuze kan een inventarisatie worden gemaakt van de beschikbare modules: van alle modules wordt bekeken in hoeverre ze potentieel geschikt zijn om opgenomen te worden in de leerlijn, uitgaande van de gekozen redenatie. Daarnaast wordt beslist op welk niveau de module zich bevindt. Ten slotte wordt de leerlijn samengesteld door uit alle potentiële modules de gewenste modules te selecteren. Lees meer

4. Het maken en vastleggen van afspraken binnen het team

Om met de leerlijn te kunnen werken, zijn afspraken binnen het docententeam nodig, die verder gaan dan de keus van de modules. Zo moet bijvoorbeeld worden afgesproken op welke manier omgegaan wordt met de verschillende niveaus. Vaak zal ook iets aangepast moeten worden aan bijvoorbeeld de werkwijze of toetsing van een module, om hem goed in de leerlijn te laten passen. Lees meer.

Deze stappen worden niet noodzakelijkerwijs in deze volgorde genomen. Er zal eerder sprake zijn van een cyclisch of heen-en-weergaand proces, waarbij steeds verder ingezoomd en verbeterd wordt.