Leerlijnen

 In opdracht van de Stuurgroep Verankering NLT heeft een Werkgroep Leerlijnen anderhalf jaar materiaal verzameld en ontwikkeld, dat nlt-teams kunnen gebruiken voor het maken van een nlt-leerlijn.

Veel scholen hebben al een leerlijn nlt. De meest gebruikte leerlijnen zijn leerlijnen, opgebouwd rond de vaardigheden onderzoeken, ontwerpen en modelleren. Daarnaast gebruiken scholen leerlijnen, opgebouwd langs inhouden uit het nlt-examenprogramma, aansluitend op de vaardigheden en inhouden van de monovakken.

Iedere school is anders waar het nlt betreft: de samenstelling van het nlt-team, de schoolvisie, de keuze voor modules, invulling van de vrije ruimte bij nlt, et cetera. Daarom kunnen er geen standaard nlt-leerlijnen zijn. Iedere school kan zijn eigen leerlijn maken. De informatie op deze website (met onder andere voorbeelden van nlt-leerlijnen) helpt daarbij.