© Vereniging NLT, Doorn

Alle rechten voorbehouden.

Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de uitgever informatie op deze website geheel of gedeeltelijk te kopiëren dan wel op andere wijze te vermenigvuldigen, tenzij expliciet anders is aangegeven.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluit Vereniging NLT iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden, prijs- en typefouten en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Aanvragen voor verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Vereniging NLT
info@betavak-nlt.nl

Het postadres:
Vereniging NLT
Mestdaglaan 10
3941 CJ Doorn

Postrekeningnummer:
NL51 RABO 0304 4626 40

KvK: 64746364