Algemene Ledenvergadering 2019

Op donderdagmiddag 21 nov. a.s. houdt Vereniging NLT haar jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Tussen 15.30 (inloop) - 18.00 uur bent u -als u docent of schoolleider bent van een school uit ons ledenbestand- van harte welkom op het Farel College in Amersfoort.