Docentennetwerk: NLT café --> Zoönose

De twee bijeenkomst van dit schooljaar gaat over zoönose. Floor Haalboom vertelt over haar proefschrift ‘Onderhandelen over zoönosen’ (Negotiating Zoonoses). Dit gaat over de maatschappelijke omgang met door mensen en vee gedeelde infectieziekten ('zoönosen') in Nederland van 1898 tot 2001. Het proefschrift kreeg veel aandacht in de media vanwege de relevantie voor het debat over de intensieve veehouderij.’ Floor Haalboom is onderzoeker aan de Universiteit Utrecht geeft eerst een lezing en gaat daarna in gesprek met ons. Daarnaast gaan we aan de slag met de puzzelbox over zoönose.

Kosten: Gratis voor partnerscholen