Stuurgroep 2011-2015

Achtergrond

De Stuurgroep Verankering NLT is in het leven geroepen om te bewerkstelligen dat nlt in 2015 verankerd is in het Nederlandse onderwijs. Hiertoe heeft de Stuurgroep de volgende algemene doelstelling voor haar werk geformuleerd:

Nlt is in 2015 een zelfstandig, dynamisch en kwalitatief hoogwaardig vak voor de bovenbouw havo en vwo.

Stuurgroep Verankering NLT

Voorzitter: prof. dr. H.M.C. Eijkelhof (Universiteit Utrecht)

Secretaris: ir. B.I.Michels (SLO)

Leden: 
dr. B. Andeweg (Vrije Universiteit, Faculteit Aard- en Levenswetenschappen) 
dr. Ir. W.H. Backer (NVON)
dr. H.G. de Graaf (Stichting IOBT) – t/m april 2013
mr. H.W.H. van Bergen (KNAW, afd. Communicatie) 
drs. P.G. Hogenbirk (Helen Parkhurst Daltonschool, Almere) 
ir. G.T. Jacobs (Jet-Net - t/m juni 2013 )
BSW. S. Smit (Jet-Net - vanaf augustus 2013)
ir. P.M. Naber-van den Heuvel (Wageningen University)
prof. dr. D. Siersma (Commissie toekomst wiskunde onderwijs)
drs. J.A. van der Willik (Hogeschool Leiden) 

De drie centrale aspecten voor het werk van de Stuurgroep zijn dus de zelfstandigheid, de dynamiek en de kwaliteit van het vak. Om het vak als zelfstandig vak te laten functioneren, is het van belang dat het vak voldoende draagvlak binnen en buiten het onderwijs heeft en dat het vak organisatorisch ingebed is in de Nederlandse onderwijsstructuur.
Door de specifieke eigenschappen van nlt (actualiteit, interdisciplinariteit, SE-vak, ontwikkeling in samenhang met het HO) kan nlt de dynamische werkelijkheid van de buitenwereld weerspiegelen in het onderwijs. Het karakter van nlt brengt met zich mee dat het vak nooit uitontwikkeld is, maar zich zal blijven ontwikkelen en daarbij als inspiratie voor andere (meer traditionele) bètavakken zal kunnen fungeren.
Om de kwaliteit van nlt te borgen is aandacht nodig voor de kwaliteit van de docenten die het vak geven, van de lessen die gegeven worden en de toetsen die worden afgenomen en van de beschikbare leermiddelen.

De Stuurgroep specificeert haar algemene doelstelling in de volgende vier hoofddoelen:

  1. Versterking en verankering van het draagvlak voor nlt binnen en buiten het onderwijs.
  2. Versterking en verankering van de positionering en het eigen karakter van nlt.
  3. Versterking en verankering van de kwaliteit van nlt.
  4. Versterking en verankering van de organisatorische inbedding van het vak nlt binnen de reguliere onderwijsstructuur.