Welkom op de website van de Vereniging NLT

Op deze website vindt u informatie over het vak Natuur, Leven en Technologie. Het vak wordt gegeven in de bovenbouw van HAVO en VWO van het voortgezet onderwijs. De Vereniging NLT beheert alle ontwikkelde SLO-lesmodules over de periode 2006-2018.
Deze site is bedoeld voor leden van de Vereniging NLT: docenten, TOA's, schoolleiders, decanen en leerlingen.

 NLT op het Ostrea Lyceum in Goes

 In begin van periode 2 kregen de leerlingen van Havo 4 de opdracht om met 250   stokjes een brug te bouwen die 1m lang is. Als bijkomende moeilijkheid werd er van   ze verwacht zelf lijm te maken en zelf de nodige theorie bij het project op te gaan   zoeken. Dit deden ze onder begeleiding van Eelco Mosselman en Ken Protin.

 De dag voor de toetsweek werden de bruggen getest. Tijdens de test werden er   gewichten gehangen aan alle ontworpen construties.

Er was één brug die in het oog sprong.

Karlijn van de Gruiter en Stan Elenbas slaagde erin om ruim 80kg aan hun brug te hangen! Om exact te zijn 83,4kg! Een record in het Ostrea Lyceum!

Dit project valt onder het vak Natuur, Leven en Technologie, waarin een probleem aan de hand van bèta-vakken getracht wordt op te lossen. Dit gebeurt via theorie, praktijk en vooral onderzoekend onderwijs en de wedstrijd vorm een spannend onderdeel van deze speciaal voor havo geschreven nlt-module Lijmen en hechten.

Bijeenkomsten

 • 24
  sep

  De didactiek van Leren voor Duurzame ontwikkeling

  In deze nascholing besteden we aandacht aan de complexiteit van duurzaamheidsvraagstukken en de didactiek waarmee je duurzame ontwikkeling met leerlingen bespreekbaar kunt maken. Daarbij gaan we onder andere in op reële casussen waar leerlingen een eigen onderzoek naar kunnen doen.
  Wageningen WUR
 • 03
  okt

  Netwerkbijeenkomst nlt regio Zuid-Holland deel I

  In deze bijeenkomsten snijden we een aantal thema’s aan die belangrijk zijn om uit te wisselen tussen de scholen die nlt aanbieden in onze regio. Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn: Op welke wijze wordt het nlt-examenprogramma vormgegeven op onze netwerkscholen? Welke vaardigheden toets je met name binnen het SE van nlt? Aan welke scholing heb je behoefte? Tegen welke problemen loop je aan bij het geven van nlt? Tegen welke problemen loop je aan bij de organisatie van nlt? Voor aanmelding bezoekt u website: http://www.onderwijsnetwerkzuidholland.nl/aanbod/beta/2457/
  TU Delft
 • 08
  okt

  Netwerkbijeenkomst nlt regio Noord-Holland

  Bètapartners organiseert een masterclass voor docenten bij Waternet: het enige watercyclus bedrijf in Nederland. We gaan dieper in op de watercyclus en richten ons op de uitdagingen en innovatieve oplossingen van toekomstig waterbeheer. Met speciale aandacht voor hoe je dit in de klas kunt toepassen! Meer informatie en aanmelden via www.betapartners.nl/masterclass-bij-waternet-2019-2020
  Stichting Waternet te Amsterdam
 • 17
  okt

  Snijpracticum voor TOA's en docenten

  Wat zie je als je een zoogdier bekijkt? Alleen vacht en huid? Onder die buitenkant gaat nog zoveel meer schuil: spieren, pezen, botten en organen. Universitair docent Arie Terlouw neemt je in dit practicum mee in de wereld van de anatomie van het zoogdier. Je gaat naar huis met nieuwe inzichten op het gebied van dissectie en een interessant practicum voor jouw leerlingen.
  Wageningen WUR
 • 17
  okt

  Vakbijeenkomst nlt: CSI, MAAR DAN ECHT!

  In de NLT module Forensisch Onderzoek gaan leerlingen bewijzen verzamelen om een moord op te lossen. Dit doen ze door verschillende aspecten te onderzoeken, zoals vingerafdrukken, bloedsporen, bodemmonsters, poedertjes vergelijken, kogelimpact beoordelen en nog veel meer. Het belang van goed onderzoek doen komt daarbij ook aan de orde, maar weten wij docenten daar eigenlijk wel genoeg over? Hoe gaat het er nu in het écht aan toe? Waarom is forensisch onderzoek zo complex en wat is de rol van goed onderzoek doen? Voor aanmelding voor de bijeenkomst bezoek: https://www.betapartners.nl/vakbijeenkomst-nlt-csi-maar-dan-echt/
  VU, De Boelelaan 1085
 • 31
  okt

  In gesprek over een onzekere toekomst

  Hoe ga je in gesprek met leerlingen over klimaatverandering of duurzaamheid? Hoe voorkom je als docent dat leerlingen angstig en onzeker worden over de toekomst? Wat vraagt dit van jezelf als docent? Rebekah Tauritz weidde haar promotieonderzoek aan dit onderwerp en gaat met ons in gesprek naar aanleiding van haar bevindingen. In deze nascholing ga je vervolgens ook heel praktisch aan de slag met je eigen lessituatie.
  Wageningen WUR
 • 31
  okt

  Game of Drones

  In deze docentenbijeenkomst maak je kennis met de inhoud van de nieuwe nlt-module Game of Drones. Zowel de technische aspecten (ontwerp) als de ethische kanten van het gebruik van drones komen hierin aan bod. Op dit moment is deze nlt-lesmodule in afronding van de testfase; naar verwachting wordt de module in december 2019 gecertificeerd. Voor inschrijving bezoekt u de website: http://www.onderwijsnetwerkzuidholland.nl/aanbod/beta/game-of-drones/
  TU Delft
 • 14
  nov

  Empowerment voor Duurzame Ontwikkeling

  In deze nascholing gaat het juist over hart en handen: Hoe inspireer je de leerlingen om zelf in actie te komen voor een duurzame samenleving? Hoe breng je duurzame alternatieven en een duurzame levensstijl dichterbij? We gaan in deze training in op gedragspsychologie en wat je daarvan kunt leren voor je eigen onderwijs.
  Wageningen WUR
 • 28
  nov

  Netwerkbijeenkomst nlt regio Zuid-Holland deel II

  In deze bijeenkomsten snijden we een aantal thema’s aan die belangrijk zijn om uit te wisselen tussen de scholen die nlt aanbieden in onze regio. Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn: Op welke wijze wordt het nlt-examenprogramma vormgegeven op onze netwerkscholen? Welke vaardigheden toets je met name binnen het SE van nlt? Aan welke scholing heb je behoefte? Tegen welke problemen loop je aan bij het geven van nlt? Tegen welke problemen loop je aan bij de organisatie van nlt? Voor aanmelding bezoekt u website: http://www.onderwijsnetwerkzuidholland.nl/aanbod/beta/2457/
  TU Delft
 • 27
  jan

  De wolf in Nederland

  De komst van de wolf stelt ons voor maatschappelijke en ethische vragen. Hoe kunnen wij als mensen op een goede manier samenleven met wilde dieren zoals de Wolf? In deze training gaan Hugh Jansman en Susan Boonman-Berson in op deze actuele vragen en doen zij suggesties voor werkvormen waarmee je in de klas de populatie ecologie in een breed en maatschappelijk kader kunt behandelen.
  Wageningen WUR
 • 07
  feb

  Netwerkbijeenkomst nlt regio Zuid-Holland deel III

  In deze derde bijeenkomst van schooljaar 2019-2020 snijden we een aantal thema’s aan die belangrijk zijn om uit te wisselen tussen de scholen die nlt aanbieden in onze regio. Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn: Op welke wijze wordt het nlt-examenprogramma vormgegeven op onze netwerkscholen? Welke vaardigheden toets je met name binnen het SE van nlt? Aan welke scholing heb je behoefte? Tegen welke problemen loop je aan bij het geven van nlt? Tegen welke problemen loop je aan bij de organisatie van nlt? Voor aanmelding bezoekt u website: http://www.onderwijsnetwerkzuidholland.nl/aanbod/beta/2457/
  Nader te bepalen.
 • 12
  mrt

  Duurzaamheid in en rond de school

  In deze nascholing laat Anne Remmerswaal van Eco-Schools zien wat de mogelijkheden zijn en hoe je als docent gebruik kunt maken van het gebouw en de schoolomgeving bij leren voor duurzame ontwikkeling. Zij gaan in op goede voorbeelden en iedere deelnemer gaat aan de slag met zijn eigen casus. Voor inschrijving bezoekt u website: https://www.wur.nl/nl/activiteit/Duurzaamheid-in-en-rond-de-school.htm
  Wageningen WUR
 • 02
  apr

  Bodemecologie

  Esperanza Huerta van de Universiteit van Wageningen geeft ons in deze nascholing een kijkje in de wereld onder onze voeten. Je leert hoe je met praktisch veldwerk en labexperimenten je leerlingen inzicht kunt geven in fysische, chemische en biologische processen die zich in de bodem afspelen. Voor aanmelden bezoekt u deze website: https://www.wur.nl/nl/activiteit/Bodemecologie.htm
  Wageningen WUR
 • 20
  apr

  Citizen science en ecologie

  In deze nascholing leer je hoe je klimaatverandering en waterkwaliteit zichtbaar kunt maken in de directe schoolomgeving. Klimaatonderzoekers Arnold van Vliet en aquatisch ecoloog Edwin Peters laten zien hoe veldwerk leuk en leerzaam wordt met gebruik van de GROW app en Waterdiertjes.nl.
  Wageningen WUR

Nieuws

 • Nlt-lokaal wordt robotfabriek

  03 juli 2019
  Door: Guido Hogenbirk. Wat heb je op school nodig om een beetje fatsoenlijk nlt te kunnen geven?
  Lees meer
 • Samenwerking Technasium en Vereniging NLT

  02 juli 2019
  Twee vernieuwende bètavakken; onderzoek en ontwerpen (O&O) en natuur, leven en technologie (nlt). Ze zijn vergelijkbaar, maar toch wezenlijk anders. Deze verschillen kunnen inspiratie meebrengen voor verbetering bij beide vakken.
  Lees meer