Drinkwater, lekker belangrijk
oude titel: Water, het goud van de toekomst
Titel Drinkwater, lekker belangrijk
Download materialen

Drinkwater, lekker belangrijk_ leerlingenmateriaal - pdf
gecertificeerde versie 1.0 (pdf, 2,6MB)
Datum: 7 december  2009

Drinkwater,lekker belangrijk_ leerlingenmateriaal - word
gecertificeerde versie 1.0 (word, 5,7 MB)
Datum: 7 december 2009

Golf golf3
Code nlt3-v121
Domein E2 - D2
Status gecertificeerd
Laatste update
Certificeringsstatus
HAVO/VWO VWO
Beoogd leerjaar 5 vwo
Certificeringsdatum 10-09-2009
Certificeringsnummer 3121-042-VH
Omschrijving Voor iedere leerling is het vanzelfsprekend dat er schoon en veilig drinkwater uit de kraan komt. Op de TU Delft bij de afdeling Civiele Techniek weten ze wel beter. Er wordt nog voortdurend onderzoek gedaan en bestaande ontwerpen worden verbeterd. Nieuwe zuiveringsmethoden worden toegepast. Vanwege de milieuverontreiniging van grond- en oppervlaktewater wordt de kwaliteit van het grondwater scherp in de gaten gehouden. Nederland is een land waar relatief maar weinig flessenwater wordt gedronken. Dat willen we zo houden! Leerlingen zullen kennismaken met vooral de technische aspecten van drinkwatervoorziening. Zij zullen daarin aan de slag gaan met uitdagende onderzoeks- en ontwerpopdrachten
Basismateriaal
Context Leerlingen zullen kennismaken met vooral de technische aspecten van drinkwatervoorziening. Zij zullen in een expertgroep aan de slag gaan met één zuiveringstechniek. Het ingenieursdenken speelt daarin een belangrijke rol: onderzoek doen, onderzoeksresultaten verwerken naar een ontwerp op werkelijke schaalgrootte.
Concepten

beschikbaarheid drinkwater, kwaliteitseisen drinkwater, productie drinkwater (grondwater, oppervlaktewater), zuiveringstechnieken , beluchting en ontgassing (filtratie, ontharding en opharding, coagulatie en vlokvorming, desinfectie) , distributie drinkwater, transportsystemen, distributienetwerken, bekkens (zelfreiniging, afbraak en afsterving bij propstroming), afbraak en afsterving bij volledige menging.

Vaardigheden Bijna alle vaardigheden uit domein A van het examenprogramma komen in deze module aan bod. In hoofdstuk 6 kun je precies zien om welke vaardigheden het gaat.
Voorkennis / aansluiting op monovakken

Voorkennis is noodzakelijk van de vakken: scheikunde, natuurkunde en wiskunde.

Structuur Lineair
Leerling-activiteiten

de theorie zelfstandig doorwerken, de expertopdracht in een groepje uitvoeren:

o   onderzoek uitvoeren

o   onderzoeksresultaten verwerken

o   opschalingsopdracht

presentatie onderzoek en opschaling.
Faciliteiten

Voor deze module zijn de volgende faciliteiten nodig:

- toa-assistentie bij voorbereiding en uitvoering van expertopdrachten

- ruimte waarin de onderzoeksopstellingen kunnen blijven staan

- 50 % van de tijd practicumlokaal nodig.
Toetsvormen en weging

schriftelijke toets (40%)

beoordeling Expertopdracht (60%).
Aansluitende modules
Ontwikkeld door: Hofstad Lyceum, Den Haag, Tony van Mechelen, Rob Diependaal; Chr. Gymnasium Sorghvliet, Den Haag, Joke van Welzen, Ton van der Velde; Technische Universiteit Delft, Delft, Jasper Verberk, Anke Grefte, Aonne Kerkstra
Belangrijkste monovakken
BiologieNatuurkundeScheikundeWiskundeAardrijkskundeTechnisch ontwerpen (techniek)
O O O O 
Aansluiting bij vervolgopleidingen
ICT gebruik
Informatie zoekenVerwerken gegevensMetingen uitvoerenProgrammerenAnders, nl
Richtbedrag aanschaf materialen
Moeilijkheidsgraad
Welke samenwerking extern gewenst?
Keuzes / verdieping mogelijk
Contacttijd, zelfstudie en prakticum
TheorieLabWerkplaatsComputersGymzaalBuitenExtern labContacturenZelfstandig
O O O O O O O O 
Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning
BiologieNatuurkundeScheikundeICTOpmerking
Deskundigheid docenten
Onderhoud en ondersteuning module (VSP)
Waar is meer informatie te vinden

- boek: Drinkwater – principes en praktijk

- http://www.drinkwater.tudelft.nl

- recente krantenartikelen

- recent onderzoek aan de TU delft.
Teleblikdossier
Copyright
Download status materiaal
Forum