Technisch ontwerpen in de Biomedische Technologie
Titel Technisch ontwerpen in de Biomedische Technologie
Download materialen Technisch ontwerpen in de BmT - leerlingmateriaal
gecertificeerde versie 1.0 (pdf, 1,2 MB)
Datum:  13 oktober 2008
Technisch ontwerpen in de BmT - leerlingmateriaal
gecertificeerde versie 1.0 (Word 10 MB)
Datum:  13 oktober 2008
Gastcollege Just Herder
online videoles ( ruim 1 uur)
Datum: 7 oktober 2008
Golf golf2
Code nlt2-v110
Domein D1 - F2
Status gecertificeerd
Laatste update
Certificeringsstatus
HAVO/VWO VWO
Beoogd leerjaar 4vwo (eventueel 5vwo of 6 vwo)
Certificeringsdatum 24-04-2008
Certificeringsnummer 2110-014-VF
Omschrijving In de gezondheidszorg zijn bejaarden en gehandicapten twee groepen mensen die steeds meer aandacht krijgen.
Voor een beter en zelfstandiger functioneren in de maatschappij zijn voor deze groepen vaak nieuwe hulpmiddelen of aanpassingen van bestaande apparaten nodig. Deze worden ontworpen in een proces dat beschreven wordt met de term “technisch ontwerpen”.
In deze module wordt de leerlingen geleerd hoe technisch ontwerpen in zijn werk gaat.
Basismateriaal
Context

Technisch ontwerpen in “Biomedische Technologie”, met de focus op voorzieningen ten behoeve van bejaarden, gehandicapten en de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.
 (Extra informatie: zie ook www.techniek12plus)

CENTRALE CONTEXTEN:

 • Het ontwerpen van technische hulpmiddelen in de gezondheidszorg: biotechnolgie.
 • De technologische, de maatschappelijke en de beroepspraktijk.
Concepten

CENTRALE VAKBEGRIPPEN EN CONCEPTEN:

 • Functiebeperkingen bij de oudere en/of gehandicapte mens.
 • Technisch ontwerpen en ontwerpcyclus
 • Programma van eisen
 • Divergent denken en ideeëntabel
 • Kracht en moment, beweging
 • Stevigheid en beweging
 • Gezondheid en ziekte
 • Het menselijke lichaam
 • Materiaalkennis
Vaardigheden Een product presenteren waarbij gebruik gemaakt wordt van audiovisuele ondersteuning.
 • Het bijhouden van een logboek,
 • Het samenwerken in groepjes,
 • Bronnenonderzoek (bronnen zoeken en kritisch selecteren en gebruiken.
Voorkennis / aansluiting op monovakken

Er is geen voorkennis vereist uit de tweede fase.
Wel is nodig de kennis van:

 • KLAS 3: natuurkunde, scheikunde, wiskunde
 • KLAS 2: techniek, biologie
Structuur De module is in hoofdstuk 1 gedeeltelijk lineair, gedeeltelijk parallel.
In hoofdstuk 1 wisselen klassikale momenten voortdurend af met parallel groepswerk. Het groepswerk is probleemgestuurd en wordt steeds afgesloten met een korte presentatie.
Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 zijn parallel en altijd probleemgestuurd
Leerling-activiteiten
 • Er wordt altijd in groepjes gewerkt. Bij voorkeur in groepjes van 3 leerlingen.
 • Het bijhouden van een logboek.
 • Het presenteren van een prototype en van het proces dat heeft geresulteerd in dit prototype.
Faciliteiten
 • Een practicumlokaal met eenvoudige gereedschappen en materialen of een Technieklokaal.
 • Materialen die in principe aanwezig zijn in een technieklokaal dat gebruikt wordt voor de lessen techniek in de onderbouw.
Toetsvormen en weging
 • Schriftelijke toets  Hoofdstuk1. Weging 1x.
 • Resultaat (proces, product, presentatie) Hoofdstuk 2. Weging 2x.
 • Resultaat (proces, product, presentatie) Hoofdstuk 3. Weging 3x.
Aansluitende modules Deze module sluit aan bij de elementen van technisch ontwerpen die ontwikkeld wordt voor NiNa (Nieuwe Natuurkunde)
Ontwikkeld door: Fioretticollege, C.I.M. van der Vlugt, te Lisse; IJsselcollege, W.H. Beindorff, te Capelle aan den IJssel; TULO-TUDelft, J.E. Frederik, te Delft
Belangrijkste monovakken
BiologieNatuurkundeScheikundeWiskundeAardrijkskundeTechnisch ontwerpen (techniek)
O O O O O O O 
Aansluiting bij vervolgopleidingen Diverse technische opleidingen, waarvan in de module een aantal toegelicht wordt.
ICT gebruik
Informatie zoekenVerwerken gegevensMetingen uitvoerenProgrammerenAnders, nl
Richtbedrag aanschaf materialen Er zijn verbruiksmaterialen nodig. Geschatte kosten minder dan 10 euro per leerling.
Moeilijkheidsgraad
Welke samenwerking extern gewenst? Een bijdrage van een professioneel technisch ontwerper werkt verhelderend.
Keuzes / verdieping mogelijk Binnen de eindopdrachten is keuze en verdieping mogelijk. Leerlingen kunnen ook eigen initiatief ontplooien.
Contacttijd, zelfstudie en prakticum
TheorieLabWerkplaatsComputersGymzaalBuitenExtern labContacturenZelfstandig
O O O O O O O O 
Aard TOA assistentie / Overige ondersteuning
BiologieNatuurkundeScheikundeICTOpmerking
Deskundigheid docenten
Onderhoud en ondersteuning module (VSP)
Waar is meer informatie te vinden Algemeen: www.betavak-nlt.nl
Voor de NLT docentencommunity: www.kennisnet.nl
Materiaal voor leerlingen en de NLT toolbox: www.digischool.nl/nlt
Teleblikdossier http://vaklokaal-nlt.nl/?cat=47
Copyright
Download status materiaal
Forum